Zgłoszenia do programu Erasmus+

Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w latach 2018-2020

 

Uczniowie klas 2 i 3 kierunków Technik Organizacji Reklamy i Technik Przemysłu Mody  zainteresowani wyjazdem na 2 tygodniowe staże do Hiszpanii w w/w programu proszeni są zapoznanie się z  Regulamin rekrutacji uczestników do projektu  „Szkoła –zawód -sukces: czyli jak efektywnie odnaleźć się na rynku pracy”, realizowanego
w ramach programu Erasmus+ akcji: Mobilność edukacyjna współfinansowanego ze środków Unii Europejskiego i wypełnienie w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2018r. formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodami.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy osobiście złożyć do p. Anny Wolskiej
lub p. Magdaleny Wulkiewicz.

 

Wszystkie niezbędne informacje i pliki dotyczące programu Erasmus dostępne w zakładce Erasmus+.

Copyright © 2016
Projekt i wykonanie: APISOFT Radom