Podsumowanie Festiwalu Kariery

Dziś, po dwóch tygodniach od przeprowadzonego Festiwalu Kariery, miało miejsce podsumowanie przedsięwzięcia które odbyło się w Instytucie Technologii i Eksploatacji w Radomiu.

W spotkaniu wzięli udział organizatorzy z Urzędu Miejskiego w Radomiu, wraz przedstawicielami władz na czele z Panią Katarzyną Kalinowską – wiceprezydent Radomia. Poza organizatorami na auli ITE zasiedli przedstawiciele radomskich szkół zawodowych oraz przedstawiciele poszczególnych firm reprezentujących różne branże.

Podczas spotkania była mowa o kontynuacji tak udanego i potrzebnego przedsięwzięcia jakim okazał się być Festiwal Kariery. Wszystkich zaangażowanych w przeprowadzenie tej imprezy uhonorowano nagrodami. Nasza szkoła również otrzymała podziękowania od Pana Radosława Witkowskiego – prezydenta Miasta Radomia.

Więcej o Festiwalu Kariery

Copyright © 2016
Projekt i wykonanie: APISOFT Radom