Wznawianie zajęć w placówkach szkolnych

Od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. Przypominamy Państwu harmonogram zmian.

Od 18 maja br.: możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć rewalidacyjnych.

Od 25 maja br.: organizacja konsultacji na terenie szkoły dla absolwentów klas maturalnych.

Od 1 czerwca br.: organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny i Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowały specjalne  wytyczne:

Copyright © 2020
Projekt i wykonanie: APISOFT Radom