Monitorowanie Losów Absolwentów Szkół Zawodowych

W roku szkolnym 2019 / 2020  po raz kolejny nasza szkoła brała udział w Monitorowaniu Losów Absolwentów Szkół Zawodowych. Ze strony szkoły za realizację zadań tego projektu był odpowiedzialny p. Adrian Lament.

Działania były realizowane w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014 – 2020.

Poniżej podziękowania od Pana Macieja Delebisa i Pana Marcina Spławskiego –   prezesów zarządu projektu. Kłaniamy się nisko i dziękujemy za współpracę.

Copyright © 2020
Projekt i wykonanie: APISOFT Radom