Kalendarz roku szkolnego

 Lp.   Zadania   Data 
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. 02.09.2019 r.

(poniedziałek)

godź. 900

2. Zebrania z rodzicami. 18-19.09.

2019 r.

(środa, czwartek)

godź. 1630

3. Dzień Komisji Edukacji Narodowej.

Uroczysta akademia.

11.10.2019 r.

(piątek)

godź. 1200

4. Zebrania z rodzicami. 29.10.2019r.

(wtorek)

godź. 1630

klasy 2-4

30.10.2019r.

(środa)

godź. 1630

klasy 1

5. Próbne egzaminy maturalne. listopad 2019r.
6. Zebrania z rodzicami. Półwywiadówki. Powiadomienie rodziców uczniów wszystkich klas o przewidywanych ocenach oraz o przewidywanych ocenach niedostatecznych. 03.12. 2019 r.  (wtorek)

godź1630

klasy 1

04.12.2019r.

(środa)

godź. 1630

klasy 2-4

6. Wigilia szkolna. Wigilie klasowe. 20.12.2019 r.

(piątek)

godź.1200

7. Zimowa przerwa świąteczna.

 

23-31.12. 2019 r.
8. Klasyfikowanie i promowanie uczniów wszystkich klas  za I sem. roku szkolnego 2019/2020. 02.01.2019 r.

(czwartek)

godź. 1430

9. Klasyfikowanie i promowanie uczniów klas  2-4 za I sem. roku szkolnego 2019/2020. 03.01.2020 r.

(piątek)

godź. 1430

10. Zakończenie I sem. roku szkolnego 2019/2020. 03.01.2020 r.
11. Zebrania z rodzicami (wywiadówki). 09.01.2020 r.  (czwartek)

godź. 1630

klasy 1

10.01.2020 r.  (piątek)

godź. 1630

klasy 2-4

10. Ferie zimowe

 

10-23.02. 2020 r.
11. Wiosenna przerwa świąteczna

 

9.04 – 14.04. 2020 r.
12. Zakończenie roku w klasach maturalnych

 

24 kwietnia 2020 r.
13. Egzamin maturalny

 

04.05 – 21.05.2020 r.

 

14. Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

 

01.06 – 09.06.2020 r.
15. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

26.06.2020 r. 
16. Ferie letnie

 

27.06.2020 – 31.08.2020 r. 
Copyright © 2020
Projekt i wykonanie: APISOFT Radom