Rekrutacja 2019 / 2020

 

Oferta Kształcenia

Zobacz naszą szkołę !!! 

 

W roku szkolnym 2019 / 2020 zapraszamy do kształcenia w następujących zawodach:

 

Technikum 4 – letnie 
po Gimnazjum
Technikum 5 – letnie
po Szkole Podstawowej
 • Technik usług fryzjerskich z innowacją pedagogiczną specjalność usługi kosmetyczne
 • Technik analityk z innowacją analiza kosmetyków i środków gospodarczych
 • Technik fotografii i multimediów
 • Technik reklamy
 • Technik przemysłu mody
 • Technik technologii wyrobów skórzanych
 • Technik obuwnik
 • Technik usług fryzjerskich z innowacją pedagogiczną specjalność usługi kosmetyczne
 • Technik analityk z innowacją analiza kosmetyków i środków gospodarczych
 • Technik fotografii i multimediów
 • Technik reklamy
 • Technik przemysłu mody
 • Technik technologii wyrobów skórzanych
 • Technik obuwnik
Branżowa Szkoła I-go Stopnia  – 3-letnia Branżowa Szkoła I-go Stopnia  – 3-letnia
 • Fryzjer
 • Kaletnik
 • Obuwnik
 • Krawiec
 • Fotograf
 • Fryzjer
 • Kaletnik
 • Obuwnik
 • Krawiec
 • Fotograf

Zasady rekrutacji dla kandydata
po Gimnazjum

Zasady rekrutacji dla kandydata 
po Szkole Podstawowej

 

Sposób złożenia podania do szkoły:

 1. Nabór do szkoły jest przeprowadzony drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu: www.naborpg.oswiatawradomiu.pl w którym należy dokonać rejestracji kandydata i wybrać szkołę.
 2. Po wydrukowaniu formularza ze strony należy go złożyć w szkole pierwszego wyboru.
 3. Po zakwalifikowaniu się do szkoły by dopełnić formalności należy dostarczyć:

a) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie. Skierowanie na bezpłatne badania do lekarza medycyny pracy wydaje komicja rekrutacyjna.

b) Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz wynik egzaminu gimnazjalnego.

c) Trzy podpisane fotografie.

Podstawa prawna dotycząca naboru do szkoły.

 1. Ustawa z dnia 14.12.2016 r. – rozdział 6
 2. Rozporządzenie MEN w sprawie rekrutacji z dnia 16.03.2017 r.
 3. Zarządzenie nr 20 z dnia 01.03.2019 r.
 4. Zarządzenie nr 46 z dnia 19.06.2019 r.
 5. Harmonogram rekrutacji z dnia 19.06.2019 r. 

 

 

Copyright © 2020
Projekt i wykonanie: APISOFT Radom