Egzamin maturalny – zasady bezpieczeństwa

Dużymi krokami zbliża się termin Egzaminu maturalnego ustalony na dni  od 8 do 29 czerwca, absolwenci klas maturalnych wrócą do szkoły, by przystąpić do matury z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

Wytyczne CKE, MEN, GiS dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów maturalnych:

WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzaminów.pdf

Podstawy prawne, procedury, wytyczne, obowiązujące podczas egzaminu maturalnego w 2020 roku:

 

 

Copyright © 2020
Projekt i wykonanie: APISOFT Radom