ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI i USŁUG w RADOMIU

Logo

Listy przyjętych uczniów do klas pierwszych

INFORMACJĘ O PRZYJĘCIU DO NASZEJ SZKOŁY MOŻNA UZYSKAĆ :

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW BYŁO DOSTARCZENIE ORYGINAŁU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA O WYNIKU Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W DNIACH OD 13 SIERPNIA DO 18 SIERPNIA.

KANDYDACI KTÓRZY NIE ZOSTALI PRZYJĘCI DO NASZEJ SZKOŁY MOGĄ DOWIADYWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE LUB OSOBIŚCIE O MOŻLIWOŚCI PRZYJĘCIA.

ZAPRASZAMY !!!

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA 🙂

 

Copyright © 2022
Skip to content