Wprowadzamy nauczanie hybrydowe!

W czwartkowe popołudnie odbyła się konferencja Premiera RP p. Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Zdrowia p. Adama Niedzielskiego, na której przedstawiono kolejne obostrzenia w stosunku do panującej pandemii koronawirusa. Ostatnie przyrosty zachorowań są bardzo duże, dlatego cała Polska znalazła się w strefie żółtej, a powiat radomski (na dzień 18.10 miasto Radom nie) w strefie czerwonej! W związku z tym nauka w strefach żółtych ma odbywać się hybrydowo, a w czerwonych – zdalnie.

Przedstawiamy informację od p. Dyrektor Ewy Figury dot. nauki hybrydowej w Naszej szkole:


Szanowni Państwo,
stosując się do zaleceń Kancelarii Premiera Rady Ministrów odnośnie nowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w strefie żółtej i wprowadzenia nauczania hybrydowego, informuję o zasadach organizacji pracy w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu:
1. Od dnia 19 października do 23 października do szkoły będą uczęszczać i pracować według planu lekcji klasy pierwsze i czwarte.
2. Od 19 do 23 października klasy drugie i trzecie pracować będą zdalnie.
3. Nauczyciele realizujący lekcje w klasach drugich i trzecich w ramach możliwości organizują lekcje on-line lub wysyłają zakres materiału pracując w szkole lub w domu.
4. Do pracy zdalnej wykorzystujemy narzędzia: Office 365 i Librus. (Jeżeli nauczyciele chcą wykorzystywać inne narzędzia komunikacyjne do pracy zdalnej proszę o informację do dyrektora Pana Ryszarda Masełka).
5. Uczniowie klas drugich i trzecich zobowiązani są do efektywnej pracy w czasie zdalnego nauczania i podporządkowanie się wytycznym poszczególnych nauczycieli.
6. Jeżeli sytuacja z wyznaczoną strefą żółtą utrzyma się dłużej to w następnym tygodniu nauki od 26 do 30 października nastąpi zmiana i do szkoły przyjdą klasy drugie i trzecie, a pierwsze i czwarte przejdą na naukę zdalną.
7. W sytuacji zmiany strefy żółtej na czerwoną w trakcie trwania tygodnia nauki od 19 do 23 października zostaną opracowane nowe wytyczne i zostaną Państwo o nich powiadomieni.
8. W związku z wytycznymi nauczania hybrydowego, które wymaga co najmniej 50% obecności uczniów w szkole do nauczania stacjonarnego od 19 do 23 października dodajemy klasy 3f, 3b i 3c.

Proszę o wyrozumiałość z uwagi na trudny czas dla Nas wszystkich i stosowanie się do odgórnych zaleceń.
Z wyrazami szacunku – Ewa Figura – dyrektor szkoły


W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, administracją mediów (Facebook, Instagram) lub bezpośrednio do wychowawców/nauczycieli!

Copyright © 2020
Projekt i wykonanie: APISOFT Radom