ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI i USŁUG w RADOMIU

Logo

Rekrutacja 2021 – Etap 1

W pierwszym Etapie Rekrutacji do klasy pierwszej należy :

Złożyć wniosek o przyjęcie  do szkoły ponadpodstawowej w terminie od 17 maja do 21 czerwca 2021  roku do godziny 15.00.

W tym celu należy:

 1. Zalogować się na portalu:  www.naborpp.oswiatawradomiu.pl/kandydat/app  i  założyć wniosek/podanie. Zapamiętaj dane swojego konta. Będą potrzebne na wypadek modyfikacji danych lub śledzenia wyników.
 2. Wniosek drukujemy, sprawdzamy poprawność danych, kompletność wniosku.
 3. Wniosek podpisuje kandydat oraz oboje rodziców/opiekunów prawnych, ( w uzasadnionych wypadkach przez jednego rodzica).
 4. W przypadku zaznaczenia jednego lub więcej kryteriów ex-aequo należy także do szkoły pierwszego wyboru dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie danego kryterium. Dokumentem tym może być kopia odpowiedniego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 5. Wniosek należy dostarczyć tylko do szkoły pierwszego wyboru:

  • Papierowo w budynku szkoły w zaklejonej i podpisanej kopercie do urny z napisem „Rekrutacja ZSSOSiU 2021 / 2022”

 

Więcej informacji na temat rekrutacji:

 1. Harmonogram rekrutacji 2021
 2. Zasady zliczania punktów
 3. Oferta kształcenia
 4. Rekrutacja 2021
 5. Zasady rekrutacji
 6. Opis firmy Vulcan jak poruszać się po systemie naboru

 

 

Klasa – Przedmiot rozszerzony
Technik fotografii i multimediów – Geografia
Technik przemysłu mody – Geografia
Technik reklamy – Geografia
Technik usług fryzjerskich – Biologia
Technik analityk – Chemia
Technik technologii wyrobów skórzanych – Geografia
Copyright © 2022
Skip to content