ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI i USŁUG w RADOMIU

Logo

Absolwenci na maturze w maju 2022 r. – informacja

Informacja dla absolwentów szkoły, którzy w maju 2022 r. zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego.

 

Jeżeli jesteś uczniem lub absolwentem 4-letniego technikum z lat 2006-2022, w 2022 r. nie musisz przystępować do maturalnego egzaminu dodatkowego, pod warunkiem, że już posiadasz dyplom  potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo posiadasz dokumenty, które uprawniają Cię do uzyskania takiego dyplomu.

Do deklaracji maturalnej należy dołączyć kserokopie w/w dokumentów. Deklarację składamy do dnia 7 lutego 2022 r.

 

Więcej na stronie cke.gov.pl

Copyright © 2022
Skip to content