ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI i USŁUG w RADOMIU

Logo

„Antymina – nie daj się wysterować na minę”

W dniu 20.05.2022 r. uczniowie klas pierwszych i drugich naszej szkoły wzięli udział w artystycznym programie profilaktyki uzależnień „Antymina – nie daj się wysterować na minę”. Młodzież uczestnicząca w spotkaniu miała możliwość posłuchać jakie niebezpieczeństwa wiążą się ze spożywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków, w tym dopalaczy, jak również używaniem innych substancji psychoaktywnych. Ponadto uczniowie uzyskali informacje na temat mechanizmów uzależnień, czynników chroniących  oraz  wartości jakimi należy się kierować w życiu. Profilaktyk przedstawił autentyczne historie z dużym przesłaniem. Bardzo ciekawą formą przekazu była muzyka rap, w której Mirosław „Kolah” Kolczyk jasno i wprost opowiada o trudnych sytuacjach z jakimi na co dzień spotyka się młody człowiek. Uczniowie naszej szkoły w dużym skupieniu słuchali wskazówek „jak nie dać się wysterować na minę”.  Młodzież chętnie robiła sobie zdjęcia z prelegentem. Z pewnością świadomość o skutkach zdrowotnych oraz społecznych wynikających z kontaktu z używkami pomoże młodzieży w podejmowaniu świadomych wyborów.

Copyright © 2022
Skip to content