ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI i USŁUG w RADOMIU

Logo

Rekrutacja do szkoły 2022 – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

Przypominamy wszystkim kandydatom, którzy zostali zakwalifikowani do naszej szkoły, że w dniach od 21 lipca 2022 r. do 27 lipca 2022r. należy złożyć –  oryginał świadectwa ósmoklasisty oraz oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty  w celu potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły.

 

W okresie od 21 lipca do 27 lipca kandydat powinien:

  1. Udać się do szkoły do której został zakwalifikowany w celu potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
  2. W przypadku kandydatów zakwalifikowanych z dalszych preferencji, prosimy o to, by w trakcie dostarczenia oryginałów świadectwa i wyniku egzaminu ósmoklasisty, kandydat przyszedł wraz z rodzicem / opiekunem prawnym, w celu złożeniu podpisu przez rodzica na wniosku o przyjęcie do szkoły.
  3. Dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych z przychodni medycyny pracy.  (Jeśli termin badania jest wyznaczony po 16 sierpnia, należy taki fakt zgłosić do szkoły i złożyć zaświadczenie do 23 września 2022r.).
  4. Dostarczyć trzy zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie: Imię, Nazwisko i PESEL, (zdjęcia można dostarczyć w późniejszym terminie do 19 sierpnia).

 

  • W dniu 28 lipca 2022r. (czwartek) o godzinie 12.00 w budynku szkoły będą wywieszone listy przyjętych uczniów z podziałem na klasy na rok szkolny 2022/2023. Wyniki naboru także można sprawdzić na stronie naboru.
  • Przypominamy także, że nabór do bursy także odbywa się elektronicznie w systemie naboru. Pierwszy etap trwa od 3 – 12 sierpnia 2022r.
  • Wykaz podręczników na rok szkolny 2022 / 2023.

 

Copyright © 2023
Skip to content