ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI i USŁUG w RADOMIU

Logo

Rekrutacja do szkoły 2022 – zaświadczenia lekarskie

Kandydaci którzy zostali przyjęci do szkoły powinni dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych  z przychodni medycyny pracy. Skierowanie na bezpłatne badania lekarskie wydaje sekretariat szkoły. Po otrzymania skierowania należy skontaktować się z wyznaczoną przychodnią medycyny pracy w celu ustalenia terminu badania.  Jeśli termin badania jest wyznaczony po 16 sierpnia, należy taki fakt zgłosić telefonicznie lub mailowo do szkoły i złożyć zaświadczenie  lekarskie w sekretariacie szkoły do dnia 23 września 2022r.

Copyright © 2023
Skip to content