ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI i USŁUG w RADOMIU

Logo

160 rocznica powstania styczniowego

Dzisiaj przedstawiciele naszej młodzieży uczestniczyli w uroczystości 160 rocznicy wybuchu powstania styczniowego pod opieką Jacka Kaczmarskiego.
Pamiętajmy o bohaterach powstania!
Powstanie 1863-1864 było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Do walki wciągnęło wszystkie warstwy społeczeństwa, odcisnęło się silnie na ówczesnych stosunkach międzynarodowych, a wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego.
Copyright © 2023
Skip to content