III Ogólnopolski konkurs dla młodych projektantów – Radom 2018

 

III KREACJE – PROWOKACJE

 

 

III Ogólnopolski Konkurs Odzieżowy :

 

Do pobrania:

 1. Regulamin konkursu
 2. Zgłoszenie – pdf
 3. Zgłoszenie – doc

 

I ORGANIZATOR

Zespół Szkół Skórzano- Odzieżowych Stylizacji i Usług w Radomiu

II CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wspieranie i promowanie  utalentowanych młodych ludzi , pasjonatów mody, którzy wiążą swoją przyszłość  w  projektowaniu i tworzeniu własnych niepowtarzalnych kolekcji odzieżowych,

 

 

III ADRESACI

 

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół o profilach : odzieżowym, projektowania i stylizacji ubioru,  z terenu całej Polski.

 

IV ZASADY UCZESTNICTWA

 

 1. Uczestnicy przygotowują projekty kolekcji odzieżowych (kolekcja ma zawierać 3 projekty)

 

 1. Projekty należy wykonać na formacie A-4

 

 1. Projekty należy wykonać w formie rysunków żurnalowych w kolorze.

 

V KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

 

 1. Zgodność z obowiązującymi trendami mody

 

 1. Technika i perfekcyjność wykonania

 

 1. Kreatywność i innowacyjność

 

VI WARUNKI ORGANIZACYJNE

 

 1. Wykonane projekty należy przysłać drogą pocztową do dnia 12.01.2018. na adres:

Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług

Ul. Śniadeckich 5

  26-600 Radom

 

 

 1. Do każdej nadesłanej kolekcji należy dołączyć kartę zgłoszenia (załącznik nr 1)

 

 1. Komisja powołana przez organizatora dokona oceny projektów i wyłoni 10 laureatów, którzy wezmą udział w finale konkursu

 

 1. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły na adres: www.szkola-zawod-sukces.pl/

 

 1. Laureaci zakwalifikowani do finału zobowiązani są do uszycia kolekcji w rozmiarach 36-38, zgodnie z projektami zakwalifikowanymi przez komisję.

 

 1. Uszytą kolekcję należy dostarczyć na finał który odbędzie się 16.03.2018r.

 

 1. Podczas gali finałowej ubiory będą prezentowane na modelkach własnych lub wybranych przez organizatora konkursu na własnym podkładzie muzycznym.

 

 1. Gala finałowa konkursu odbędzie się w dniu 16.03.2018r o godzinie 12.00

 

 1. Podczas gali finałowej będą wręczone dyplomy i nagrody.

 

VII PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 

 • Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem Kolekcji i przysługują mu do niej wszystkie prawa autorskie majątkowe i osobiste.
 • Kolekcja nie stanowi plagiatu, ani w inny sposób nie narusza praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa, autorskie prawa majątkowe do kolekcji nie są w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich, a w szczególności dla eksploatacji kolekcji w jakimkolwiek zakresie nie jest wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej. Kolekcje naruszające prawa osób trzecich zostaną wykluczone z udziału w konkursie.
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji zdjęć z konkursu w prasie, telewizji oraz innych publikacjach pokonkursowych.
 • Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr.133, poz.883 z późniejszymi zmianami
 • Nadesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Laureaci przyjeżdżają do Radomia na koszt własny

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I ŻYCZYMY SUKCESÓW.

Copyright © 2016
Projekt i wykonanie: APISOFT Radom