ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI i USŁUG w RADOMIU

Logo

Kaletnik

Zadaniem technika technologii wyrobów skórzanych jest zaplanowanie,
przygotowanie i przeprowadzenie procesu produkcji galanterii skórzanej i futrzanej
oraz odzieży, a także nadzór nad tym procesem. Technik technologii wyrobów
skórzanych w swojej pracy zobowiązany jest do przestrzegania wymagań
technologicznych, jakościowych, estetycznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych.

WYMAGANIA

Wymagane w zawodzie technika technologii wyrobów skórzanych cechy
psychiczne to: spostrzegawczość, wytrwałość i cierpliwość, dokładność,
odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, zdolność do podporządkowania się,
umiejętność pracy w warunkach monotonnych, zdolność do pracy w szybkim tempie,
zdolność do koncentracji, podzielność uwagi, refleks, zainteresowania i uzdolnienia
techniczne.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii wyrobów skórzanych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) dobierania surowców i materiałów do wykonania wyrobów skórzanych;

2) sporządzania dokumentacji technicznej i technologicznej;

3) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w procesie produkcyjnym;

4) organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów skórzanych.

 

Podstawa programowa

 

KWALIFIKACJE

 

MOD.02. Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych

 

 

Uczniowie po ukończeniu klasy o profilu kaletnik lub technik technologii wyrobów skórzanych mają możliwość podjęcia pracy u producentów galanterii skórzanej w renomowanych firmach: LaConga, Andrea, Boca, Goshico, Karen.

 

Copyright © 2024
Skip to content