ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI i USŁUG w RADOMIU

Logo

Technik analityk

TECHNIK ANALITYK:

pobiera i zabezpiecza próbki substancji do analizy, wykonuje analizy chemiczne (jakościowe i ilościowe) metodami klasycznymi, instrumentalnymi i bioanalitycznymi oraz opracowuje wyniki tych analiz.

TECHNIK ANALITYK:

 • przygotowuje analityczne stanowisko pracy;
 • pobiera, przygotowuje i zabezpiecza próbki do analizy;
 • sporządza roztwory mianowane i wzorcowe;
 • wykonuje oznaczenia jakościowe i ilościowe metodami klasycznymi, instrumentalnymi i bioanalitycznymi;
 • opracowuje wyniki analiz i ich statystyczną interpretację.
 • przedmiotem rozszerzonym jest chemia.

 

KWALIFIKACJE:

CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych


WYBÓR DROGI ZAWODOWEJ, to np. praca w laboratorium:

 • przemysłowym;
 • środowiskowym;
 • spożywczym;
 • kryminalistycznym;
 • klinicznym.

 

Więcej informacji o kierunku Technik Analityk

 

Prezentacja Refraktrometru Abbiego, zakupionego w ramach projektu Erasmus+,  wykonana przez uczniów klas o profilu Technik Analityk.

Copyright © 2024
Skip to content