Rekrutacja

Listy przyjętych uczniów do klas pierwszych

Sierpień 20, 2020

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW BYŁO DOSTARCZENIE ORYGINAŁU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Rekrutacja – zakwalifikowani i niezakwalifikowani

Sierpień 12, 2020

INFORMACJĘ O ZAKWALIFIKOWANIU DO NASZEJ SZKOŁY MOŻNA UZYSKAĆ

Rekrutacja – Potwierdzenie Woli Przyjęcia do Szkoły

Sierpień 12, 2020

W CELU POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DO NASZEJ SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ DO NASZEJ PLACÓWKI ORYGINAŁY DOKUMENTÓW

Rekrutacja 2020 – Etap 1 – Wnioski i Świadectwa

Czerwiec 26, 2020

ŚWIADECTWA NALEŻY SKŁADAĆ W DNIACH : 26 CZERWCA DO 10 LIPCA DO GODZINY 15.00. Pamiętaj o pobraniu skierowania na badania lekarskie.

Rekrutacja 2020 – Etap 1

Czerwiec 7, 2020

W pierwszym Etapie Rekrutacji do klasy pierwszej należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie od 15 czerwca do 10 lipca 2020 roku do godziny 15.00.

Copyright © 2020
Projekt i wykonanie: APISOFT Radom