ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI i USŁUG w RADOMIU

Logo

Rekrutacja

W pierwszym Etapie Rekrutacji do klasy pierwszej należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie od 17 maja do 21 czerwca 2021 roku do godziny 15.00.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW BYŁO DOSTARCZENIE ORYGINAŁU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INFORMACJĘ O ZAKWALIFIKOWANIU DO NASZEJ SZKOŁY MOŻNA UZYSKAĆ

W CELU POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DO NASZEJ SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ DO NASZEJ PLACÓWKI ORYGINAŁY DOKUMENTÓW

ŚWIADECTWA NALEŻY SKŁADAĆ W DNIACH : 26 CZERWCA DO 10 LIPCA DO GODZINY 15.00. Pamiętaj o pobraniu skierowania na badania lekarskie.

Copyright © 2021
Skip to content