ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI i USŁUG w RADOMIU

Logo

Technik fotografii i multimediów

Technik fotografii i multimediów:
to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Fototechnik pracę wykonuje w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze.

Technik fotografii i multimediów:

  • wykonuje zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowoprasowe, dokumentacyjne;
  • wykonuje fotokopie pism i dokumentówo zajmuje się obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć;
  • dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych.


KWALIFIKACJE:

A.20. Rejestracja i obróbka obrazu;
A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych.

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fototechnik po potwierdzeniu kwalifikacji
A.20. Rejestracja i obróbka obrazu
A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania i A.55. Drukowanie cyfrowe.


WYBÓR DROGI ZAWODOWEJ:

  • laboratoria fotograficzne;
  • przemysł fotooptyczny i optyczny;
  • wydawnictwa i drukarnie;
  • stacje telewizyjne i wytwórnie filmowe;
  • moda, branża ślubna;
  • laboratoria kryminalistyczne, archeologiczne.
Copyright © 2021
Skip to content