Technik fotografii i multimediów

Technik fotografii i multimediów :
to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Fototechnik pracę wykonuje w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze.

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW:

  • wykonuje zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowe, prasowe, dokumentacyjne;
  • wykonuje fotokopie pism i dokumentów zajmuje się obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć;
  • dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych. 

PODSTAWA PROGRAMOWA:

KWALIFIKACJE:

A.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
A.28. Realizacja projektów multimedialnych

od 2019 roku:

AUD.02. REJESTRACJA, OBRÓBKA I PUBLIKACJA OBRAZU

AUD.05. REALIZACJA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH I MULTIMEDIALNYCH


WYBÓR DROGI ZAWODOWEJ:

  • laboratoria fotograficzne;
  • przemysł fotooptyczny i optyczny;
  • wydawnictwa i drukarnie;
  • stacje telewizyjne i wytwórnie filmowe;
  • moda, branża ślubna;
  • laboratoria kryminalistyczne, archeologiczne.
Copyright © 2020
Projekt i wykonanie: APISOFT Radom