ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI i USŁUG w RADOMIU

Logo

Historia szkoły

W 2013 roku powstał Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu, z połączenia:

 

  1. Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Kilińskiego w Radomiu,
  2. oraz Zespołu Szkół Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu.

 

Historia tej pierwszej – Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Kilińskiego zaczyna się od 1927 roku, kiedy to jej twórca i założyciel inż. Leon Błaszyński otrzymał koncesję na otwarcie szkoły pod nazwą Średnia Szkoła Chemiczno – Garbarska L. Błaszyńskiego w Radomiu. Potocznie zwana „Skórzanką” była pierwszą szkołą torującą drogę wiedzy chemiczno – garbarskiej oraz postępowi technicznemu w przemyśle skórzanym i do dnia dzisiejszego nadal kultywuje jej tradycje.

W całym 85 – leciu swojego istnienia szkoła ta, związana była ściśle z życiem miasta, regionu, a także Polski.

Absolwentów „Skórzanki” można spotkać niemal we wszystkich zakładach branży skórzanej w regionie i kraju. Ten fakt daje się również zauważyć na Międzynarodowych Targach Poznańskich Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych, gdzie wśród wystawców oraz osób odwiedzających stoiska, większość to absolwenci „Skórzanki”.

Przez 85 lat swojego istnienia przeobrażeniom ulegała baza dydaktyczna oraz poszerzała się sukcesywnie oferta edukacyjna.- dostosowywana do lokalnego rynku pracy .

W 2002 roku szkoła zostaje przekształcona w Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Kilińskiego w Radomiu, młodzież ma możliwość zdobywania wykształcenia w zawodach: kaletnik, obuwnik, kuśnierz, garbarz, a w następnych latach: fryzjer, technik usług kosmetycznych, krawiec, technik usług fryzjerskich, fryzjer, technik analityk, pracownik socjalny oraz technik technologii wyrobów skórzanych.

Szkoła ściśle współpracuje z Polską Izbą Branży Skórzanej, Naczelną Organizacją Techniczną, Instytutem Technologii Eksploatacji, Politechniką Radomską oraz zakładami branży skórzanej.

Historia drugiej szkoły – Zespołu Szkół Odzieżowych Stylizacji i Usług rozpoczyna się w 1926 roku, kiedy to Utworzono Prywatną Żeńską Szkołę zawodową z siedzibą przy ul. Kopernika 9 pod Dyrekcją Felicji Niwińskiej. Kolejne lata to przekształcenie szkoły w Państwową. Po wyzwoleniu Radomia spod okupacji hitlerowskiej rozpoczyna pracę Państwowe Żeńskie Gimnazjum Krawieckie oraz Liceum Przemysłu Odzieżowego. W ciągu kolejnych lat powstaje Technikum Przemysłu Odzieżowego oraz Zasadnicza Szkoła Odzieżowa.

W roku 2003 Zespół Szkół Odzieżowych decyzją Prezydenta miasta Radomia, zostaje przeniesiony do budynku przy ulicy Śniadeckich 5. Od tej chwili w jednym budynku kształcą, wychowują, rozwijają umiejętności i zdolności, odnosząc jednocześnie na tych polach duże sukcesy – dwie zaprzyjaźnione szkoły:

  1. Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Kilińskiego w Radomiu,
  2. Zespół Szkół Odzieżowych, od 2009 r. – Zespół Szkół Odzieżowych Stylizacji i Usług.

 

Ważne wydarzenia:

Uroczystość nadania sztandaru Zespołowi Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu

 

Poniżej umieszczone zostały archiwalne zdjęcia. Łezka się w oku kręci …

 

 

 

Copyright © 2024
Skip to content