ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI i USŁUG w RADOMIU

Logo

Rekrutacja 2024 / 25

Zasady Rekrutacji  2024 / 2025

Oferta Kształcenia

Zobacz naszą szkołę !!! 

Zapraszamy na spacer po szkole !

W roku szkolnym 2024 / 2025 zapraszamy do kształcenia w następujących zawodach:

 

Technikum 5 – letnie po ukończeniu Szkoły Podstawowej

 • Technik usług fryzjerskich z innowacją pedagogiczną specjalność usługi kosmetyczne
 • Technik analityk z innowacją analiza kosmetyków i środków gospodarczych
 • Technik fotografii i multimediów
 • Technik reklamy
 • Technik przemysłu mody
 • Technik reklamy – oddział integracyjny (Zasady rekrutacji)

 

Branżowa Szkoła I-go Stopnia  – 3-letnia po ukończeniu Szkoły Podstawowej

 • Fryzjer
 • Krawiec
 • Fotograf
 • Kaletnik

 

Branżowa Szkoła II-go Stopnia – 2-letnia po ukończeniu Branżowej Szkoły I-go Stopnia

 • Technik fotografii i multimediów
 • Technik usług fryzjerskich z innowacją pedagogiczną specjalność usługi kosmetyczne

 

Rekrutacja do Branżowej Szkoły II-go Stopnia będzie realizowana w sposób tradycyjny poprzez zgłoszenie kandydatury kandydata do szkoły za pomocą podania złożonego w sekretariacie szkoły.

 

To też warto znać :

 

Sposób złożenia podania do szkoły:

 1. Nabór do szkoły jest przeprowadzony drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu: https://radom.edu.com.pl/kandydat/app/login.html w którym należy dokonać rejestracji kandydata i wybrać szkołę. Kandydat w Radomiu może wybrać do czterech szkół i składa wniosek do szkoły pierwszego wyboru.
 2. Złożenia podania do szkoły można dokonać na dwa sposoby:
  • Po wydrukowaniu formularza ze strony naboru należy go podpisać i dostarczyć komisji rekrutacyjnej w szkole.

albo

  • Złożyć podanie elektronicznie za pomocą strony naboru po podpisaniu profilem zaufanym przez co najmniej jednego z rodziców.

 

       3. Po zakwalifikowaniu się do szkoły by dopełnić formalności należy dostarczyć:

a) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie. Skierowanie na bezpłatne badania do lekarza medycyny pracy wydaje komisja rekrutacyjna. 

b) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wynik sprawdzianu ósmoklasisty.

c) Trzy podpisane fotografie.

d) Po przyjęciu do szkoły uczniowie klas Technik usług fryzjerskich, Technik analityk i klasy o zawodzie Fryzjer w Branżowej Szkole powinny wykonać badania sanitarno-epidemiologiczne na nosicielstwo i dostarczyć do szkoły kopię wyniku na początku roku szkolnego wychowawcy klasy.

 

 

Terminy rekrutacji

 

 1. Harmonogram Rekrutacji
 2. Harmonogram Rekrutacji uzupełniającej
 3. Harmonogram Rekrutacji BSIIS
 4. Harmonogram Rekrutacji BSIIS uzupełniającej
 5. Więcej informacji na temat rekrutacji
 6. Przewodnik dla rodziców

 

 

Nabór do bursy szkolnej.

Kandydaci którzy zostaną zakwalifikowani do naszej szkoły mogą ubiegać się o miejsca w Bursie Szkolnej. Nabór do Bursy Szkolnej również przeprowadzany jest w postaci elektronicznego naboru za pośrednictwem strony naborp-kandydat.vulcan.net/radombursy/.

UWAGA!

Jest to osobna rekrutacja, niezależna od naboru do szkoły. 

UWAGA!

Przyjęcie kandydata do szkoły nie jest równoznaczne z zagwarantowaniem miejsca w Bursie.

W celu ubiegania się o miejsce w Bursie Szkolnej należy przejść proces rekrutacji elektronicznej do Brusy Szkolnej.

Copyright © 2024
Skip to content