ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI i USŁUG w RADOMIU

Logo

Fotograf

FOTOGRAF:

  • wykonuje zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowoprasowe, dokumentacyjne;
  • wykonuje fotokopie pism i dokumentów zajmuje się obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć;
  • dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych.


KWALIFIKACJE:

A.20. Rejestracja i obróbka obrazu;

od 2019 r.

AUD.02 – K1 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fototechnik po potwierdzeniu kwalifikacji
A.20. Rejestracja i obróbka obrazu
może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Fototechnik po uzyskaniu dodatkowo kwalifikacji  A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych oraz technik cyfrowych procesów graficznych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania i A.55. Drukowanie cyfrowe.


WYBÓR DROGI ZAWODOWEJ:

  • laboratoria fotograficzne;
  • przemysł fotooptyczny i optyczny;
  • wydawnictwa i drukarnie;
  • stacje telewizyjne i wytwórnie filmowe;
  • moda, branża ślubna;
  • laboratoria kryminalistyczne, archeologiczne.
Copyright © 2021
Skip to content