Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Ubezpieczeniach Społecznych

TEMAT I CEL OLIMPIADY

  1. Ogólnopolska Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych (zwana w dalszej części Regulaminu „Olimpiadą”) realizowana jest pod hasłem „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.
  2. Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Zgłoszenia do olimpiady proszę kierować do p. Marii Senderowicz – nauczyciela przedsiębiorczości.

Do pobrania:

  1. Regulamin olimpiady
  2. Harmonogram poszczególnych etapów
  3. Reguły obliczania i przyznawania punktów.
  4. Więcej o olimpiadzie

 

Copyright © 2016
Projekt i wykonanie: APISOFT Radom