„Narkotyki i dopalacze zabijają”

W dniu 2 kwietnia 2019 r. została zainaugurowana kampania o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Przedmiotowa kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i środków psychoaktywnych, tzw. dopalaczy. Informuje o konsekwencjach zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych będących następstwem zażywania, a następnie uzależnienia od tych substancji. Realizacja powyższego przedsięwzięcia przewidziana jest do końca 2019 roku.

Copyright © 2020
Projekt i wykonanie: APISOFT Radom