Mazowiecki Kongres Zawodowy

W dniu 27 marca 2019 r. w Politechnice Warszawskiej odbył się Mazowiecki Kongres Zawodowy organizowany przez Wojewodę Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty z udziałem kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nasza szkoła została wybrana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty do zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej i zorganizowania stoiska promocyjnego. Stoisko szkoły zorganizowane było w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej. Fot. Adrian Lament

 

Copyright © 2016
Projekt i wykonanie: APISOFT Radom