Technik analityk

TECHNIK ANALITYK:

pobiera i zabezpiecza próbki substancji do analizy, wykonuje analizy chemiczne (jakościowe i ilościowe) metodami klasycznymi, instrumentalnymi i bioanalitycznymi oraz opracowuje wyniki tych analiz.

TECHNIK ANALITYK:

  • przygotowuje analityczne stanowisko pracy;
  • pobiera, przygotowuje i zabezpiecza próbki do analizy;
  • sporządza roztwory mianowane i wzorcowe;
  • wykonuje oznaczenia jakościowe i ilościowe metodami klasycznymi, instrumentalnymi i bioanalitycznymi;
  • opracowuje wyniki analiz i ich statystyczną interpretację.

 

KWALIFIKACJE:

A.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych;
A.60. Wykonywanie badań analitycznych;


WYBÓR DROGI ZAWODOWEJ, to np. praca w laboratorium:

  • przemysłowym;
  • środowiskowym;
  • spożywczym;
  • kryminalistycznym;
  • klinicznym.

 

Copyright © 2016
Projekt i wykonanie: APISOFT Radom