Technik organizacji reklamy

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY:

zdobywa wiedzę z zakresu technik tworzenia reklamy, skuteczności jej oddziaływania na postawy ludzi, ich emocji oraz przekonania.
Tu sprawdzą się Twoje umiejętności plastyczne, poczucia estetyki i wyobraźni przestrzennej.
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY:

 

 • przeprowadza analizy marketingowe;
 • zajmuje się zbieraniem informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań;
 • opracowuje informacje niezbędnych do realizacji zadań reklamowych;
 • przygotowuje wnioski z programów badań rynkowych;
 • pozyskuje klientów do współpracy z firmą;
 • uczestniczy w rozmowach handlowych;
 • prezentuje usługi reklamowe;
 • uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych.

 

 KWALIFIKACJE:

A.26. Sprzedaz produktów i usług reklamowych;
A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.


WYBÓR DROGI ZAWODOWEJ:

 

 • w działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych;
 • w biurach ogłoszeń;
 • w działach promocji środków masowego przekazu;
 • w agencjach i studiach graficznych;
 • w agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowanie opinii publicznej (Public Relations);
 • prasa, radio, telewizja.

 

Copyright © 2016
Projekt i wykonanie: APISOFT Radom