ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI i USŁUG w RADOMIU

Logo

Rekrutacja – Potwierdzenie Woli Przyjęcia do Szkoły

W CELU POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DO NASZEJ SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ DO NASZEJ PLACÓWKI ORYGINAŁY DOKUMENTÓW : ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY.

WSKAZANE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE OD 13 SIERPNIA 2020 DO 18 SIERPNIA 2020 w godzinach od 8.00 – 15.00.

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ  DO SKRZYNKI „Rekrutacja ZSSOSiU 2020 / 2021”

Przypominamy również o konieczności dostarczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie również w terminie do 18 sierpnia 2020 r. 

W przypadku braku możliwości dostarczenia badania lekarskiego w danym terminie prosimy o stosowną informację do szkoły telefonicznie lub mailowo na adres : rekrutacja@szkola-zawod-sukces.pl

DNIA 19 SIERPNIA O GODZINIE 12.00 ZOSTANIE OPUBLIKOWANA LISTA PRZYJĘTYCH KANDYDATÓW.

 

 

Copyright © 2022
Skip to content