ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI i USŁUG w RADOMIU

Logo

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Droga Młodzieży !

Z uwagi na troskę o dobro dzieci Rzecznik Praw Dziecka
zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci
i młodzieży zmagających się ze swoimi problemami.

Może być nim – całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów.

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów
komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi
przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem
swoich problemów.

Dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów.

Także wspomniany wcześniej czat internetowy ma charakter nieodpłatny, nie wymaga
również logowania ani instalowania aplikacji.

Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika – brpd.gov.pl, a obsługujący czat eksperci są osobami profesjonalnie przygotowanymi do udzielania dzieci i młodzieży takiego wsparcia.

Dziecięcym Telefonem Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

Czat internetowy prowadzony na stronie – https://brpd.gov.pl/sos-czat/.

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie https://brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-iczat-internetowy/.

Siedziba Biura Rzecznika Praw Dziecka mieści się pod nowym adresem. Z uwagi na powyższe, proszę bieżącą korespondencję kierować na adres: ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa.

 

Copyright © 2024
Skip to content