ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI i USŁUG w RADOMIU

Logo

Rekrutacja do szkoły 2022 – Pierwszy Etap

Przypominamy wszystkim kandydatom, że w dniach od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022r. trwa pierwszy etap rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej – składanie wniosku do szkoły pierwszego wyboru.

 

W pierwszym etapie kandydat powinien:

 1. Zalogować się portalu wspomagającego proces rekrutacji: https://radom.edu.com.pl/kandydat/app/login.html w którym należy dokonać rejestracji kandydata i wybrać szkołę. Kandydat może wybrać do czterech szkół i składa wniosek tylko do szkoły pierwszego wyboru.
 2. Złożenie wniosku może w tym roku odbywać się na dwa sposoby:
  • papierowo
   • Kandydat drukuje podanie z portalu naboru
   • Podanie podpisuje kandydat i co najmniej jeden rodzic / opiekun prawny
   • Podanie zostaje dostarczone do szkoły
   • Komisja rekrutacyjna wydaje skierowanie na bezpłatne badania lekarskie w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki zawodu.
  • elektronicznie
   • Rodzice/prawni opiekunowie na stronie portalu naboru podpisują profilem zaufanym wniosek. Podpis jednego z rodziców jest wystarczający.
   • Wszelkie załączniki do wniosku należy zeskanować i załączyć do wniosku.
   • Po podpisaniu należy wybrać opcję złóż wniosek elektronicznie, by pojawił się w systemie szkoły pierwszego naboru.
   • W przypadku tej metody prosimy o odebranie skierowania na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy w drugim etapie naboru.
  • W przypadku zaznaczenia co najmniej jednego z kryteriów ex-aequo  (Wymienionych w art. 131. ust. 2. ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)), należy złożyć oświadczenie potwierdzający dany fakt:
 3. W przypadku zmiany zaakceptowanego wniosku należy zgłosić się do szkoły w celu wycofania wniosku.
 4. Kolejny etap to złożenie świadectwa i wyniku sprawdzianu ósmoklasisty – 24.06 – 13.07.2022r.
Copyright © 2024
Skip to content