ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI i USŁUG w RADOMIU

Logo

Narodowe Święto Konstytucji Trzeciego Maja

W tym roku mija 232 lata od pamiętnego dnia 3 maja 1791 roku, w którym na ulicach Warszawy radośnie wołano: „WIWAT KRÓL! WIWAT SEJM! WIWAT WSZYSTKIE STANY!”

Sejm Czteroletni uchwalił wówczas pierwszą w Europie, a drugą na świecie, po konstytucji amerykańskiej, nowoczesną ustawę zasadniczą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej.

Tego dnia ostatni król Polski – Stanisław August Poniatowski – złożył przysięgę na Konstytucję w atmosferze ogromnego uniesienia patriotycznego.

Konstytucja 3 Maja zlikwidowała największe wady polskiego ustroju – wolną elekcję i liberum veto, przez co stała się symbolem dojrzałości, patriotyzmu i siły polskiego narodu.  Dała również nadzieję na wyjście ziem polskich z upadku po pierwszym rozbiorze i powrót do byłej świetności.

W związku z Narodowym Świętem Konstytucji 3 Maja uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w jego obchody. Przygotowali okolicznościową wystawę prezentującą okoliczności powstania, treści i twórców Konstytucji dostępną dla całej społeczności szkolnej. Wytypowani uczniowie przypomnieli w poszczególnych klasach o okolicznościach i znaczeniu powstania pierwszej polskiej konstytucji.

 

Pamiętajmy: Pamięć o Konstytucji i jej twórcach jest naszym obowiązkiem. Nie zapomnijmy o tej rocznicy w czasie tegorocznej majówki.

 

Grają trąby…dzwonią dzwony, 

Radość dziś napełnia kraj. 

W Polsce wielkiej, odrodzonej 

Wiwat! Wiwat trzeci Maj!

 

Copyright © 2024
Skip to content