ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI i USŁUG w RADOMIU

Logo

Realizacja edukacyjnego projektu czytelniczego we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Radomiu

Od wielu lat ZSSOSiU  współpracuje  z Biblioteką Pedagogiczną w Radomiu. W roku szkolnym 2023/2024 w/w placówka zaproponowała młodzieży naszej szkoły wzięcie udziału w edukacyjnym projekcie czytelniczym pt. „Stylowa Zemsta”. Opracowano go na podstawie „Zemsty” Aleksandra Fredry. W projekcie biorą udział klasy pierwsze technikum. Z ramienia szkoły koordynowany jest on przez nauczycieli bibliotekarzy: Ewę Stus i Dorotę Maniak.
Celem projektu jest:
– promocja czytelnictwa
– zachęcenie do obcowania z kulturą
– wzmocnienie rozwoju emocjonalnego
-rozwijanie wrażliwości estetycznej
-promowanie dzieł literatury klasycznej
-wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów
-wspieranie szkoły i uczniów poprzez współpracę z podmiotami działającymi w sektorach pozaszkolnych
Jego realizacja przebiegać będzie w trzech etapach i przewidziana jest na cały rok szkolny. W I etapie młodzież została poinformowana o realizacji projektu. W II etapie przystąpiono do jego realizacji. Wszystkie klasy pierwsze wraz z koordynatorami wzięły udział w zajęciach integracyjnych „Czy nasz mózg potrzebuje fast food’ów?” Był to rodzaj  gry bibliotecznej  z wykorzystaniem ćwiczeń np. Jarmark Kompetencji.
W planach mamy przeprowadzenie gry terenowej pt. PoTężnie o czytaniu, wycieczkę do Teatru Powszechnego w Radomiu,  do Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia i wiele innych. O realizacji kolejnych działań w ramach projektu będziemy informować na bieżąco.
Nauczyciele – bibliotekarze p. Ewa Stus i p. Dorota Maniak.
Copyright © 2024
Skip to content