ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI i USŁUG w RADOMIU

Logo

Narodowe Święto Konstytucji Trzeciego Maja

W tym roku mija 233 lata od pamiętnego majowego dnia, w
którym na ulicach Warszawy radośnie wołano: WIWAT KRÓL!
WIWAT SEJM! WIWAT WSZYSTKIE STANY!

3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił pierwszą w Europie,
a drugą na świecie, po konstytucji amerykańskiej, nowoczesną
ustawę zasadniczą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej.
Tego dnia ostatni król Polski – Stanisław August Poniatowski –
złożył przysięgę na Konstytucję w atmosferze ogromnego
uniesienia patriotycznego.

Choć obowiązywała tylko 14 miesięcy, Konstytucja 3 Maja
likwidując największe wady polskiego ustroju – wolną elekcję i
liberum veto – stała się symbolem dojrzałości, patriotyzmu i siły
polskiego narodu. Dała nadzieję na wyjście ziem polskich z upadku po pierwszym rozbiorze i powrót do byłej świetności.

Pamięć o Konstytucji i jej twórcach jest naszym obowiązkiem.
Nie zapomnijmy o tej rocznicy w czasie tegorocznej majówki.

Grają trąby…dzwonią dzwony,
Radość dziś napełnia kraj.
W Polsce wielkiej, odrodzonej
Wiwat! Wiwat trzeci Maj!

 

 

tekst: Jolanta Majsiak – nauczyciel historii
zdjęcie: Elżbieta Witek- Marszałek Sejmu RP

Copyright © 2024
Skip to content