ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI i USŁUG w RADOMIU

Logo

Rekrutacja 3-10 lipca 2024 – dostarczenie świadectwa

  • Przypominamy wszystkim kandydatom, którzy złożyli wnioski do naszej szkoły, że w dniach od 3 lipca 2024 r. od godziny 8.00  do 10 lipca 2024r. do godziny 14.00  należy wprowadzić samodzielnie do systemu naboru oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie oraz wynik egzaminu ósmoklasisty oraz złożyć –  kopię/oryginał świadectwa ósmoklasisty oraz kopię/oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty  w celu dokonania weryfikacji osiągnięć kandydata w trakcie naboru do szkoły.

 

  • Przypominamy również, że osoby które złożyły podanie w sposób elektroniczny powinny w momencie złożenia dokumentów potwierdzających osiągnięcia poprosić o wydanie skierowania na bezpłatne badania lekarskie do przychodni medycyny pracy.
  • Kandydatów którzy dokonali już badań stwierdzających braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w danym zawodzie o dostarczenie zaświadczenia do 24 lipca 2024r.
  • Prosimy o dostarczenie 2 (dwóch) zdjęć legitymacyjnych

 

  • Poniżej instrukcja przygotowana przez firmę Vulcan jak wprowadzić osiągnięcia w systemie naboru:

 

 

  • W okresie 3 – 10 lipca 2024r. kandydat ma także możliwość dokonania zmian we wniosku. W tym celu powinien udać się wraz z rodzicem do szkoły pierwszego wyboru w której znajduje się złożony wniosek i poprosić o anulowanie akceptacji wniosku i jego wycofanie. Następnie kandydat powinien dokonać stosownych zmian w systemie naboru i ponownie złożyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru.
  • Publikacja list zakwalifikowanych kandydatów do poszczególnych oddziałów nastąpi 19 lipca 2024r. o godzinie 12.00.
Copyright © 2024
Skip to content