ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI i USŁUG w RADOMIU

Logo

Erasmus+

 

Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w latach 2018-2020

 

Uczniowie klas 2 i 3 kierunków Technik Organizacji Reklamy i Technik Przemysłu Mody  zainteresowani wyjazdem na 2 tygodniowe staże do Hiszpanii w w/w programu proszeni są zapoznanie się z  Regulamin rekrutacji uczestników do projektu  „Szkoła –zawód -sukces: czyli jak efektywnie odnaleźć się na rynku pracy”, realizowanego
w ramach programu Erasmus+ akcji: Mobilność edukacyjna współfinansowanego ze środków Unii Europejskiego i wypełnienie w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2018r. formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodami.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy osobiście złożyć do p. Anny Wolskiej
lub p. Magdaleny Wulkiewicz.

 

Pobierz:

  1. Regulamin rekrutacji i formularze zgłoszeniowe – doc
  2. Regulamin rekrutacji i formularze zgłoszeniowe – pdf
  3. Zarządzenie nr 149a w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do naboru uczniów do udziału w projekcie.
  4. Protokół z rekrutacji

 

OFERTA CENOWA

Dot: usługi transportu w obydwie strony i ubezpieczenie osób uczestniczących w  projekcie pn.

 „Szkoła – zawód-sukces: czyli jak efektywnie odnaleźć się na rynku pracy

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

  1. Załacznik nr 2
  2. Oferta cenowa
  3. Zapytanie ofertowe

W dniu 23 stycznia 2019 r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie pn.: Szkoła – zawód -sukces: czyli jak efektywnie odnaleźć się na rynku pracy” realizowanego z Gminą Miasta Radomia współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ na lata 2014-2020.

Szczegóły poniżej:

Rozstrzygnięcie zamówienia.

Copyright © 2024
Skip to content