ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI i USŁUG w RADOMIU

Logo

Rekrutacja 2020 – Etap 1 – Wnioski i Świadectwa

ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I WSZYSTKIE INNE DOKUMENTY W RAMACH KANDYDOWANIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ SKÓRZANO – ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG NALEŻY SKŁADAĆ W DNIACH : 26 CZERWCA   DO 10 LIPCA DO GODZINY 15.00.

ŚWIADECTWO należy dostarczyć tylko do szkoły pierwszego wyboru:

  • Elektronicznie na adres :
    rekrutacja@szkola-zawod-sukces.pl   (skan lub zdjęcie obu stron świadectwa)
  • Papierowo w budynku szkoły w zaklejonej i podpisanej kopercie do urny z napisem „Rekrutacja ZSSOSiU 2020 / 2021”

 

SKIEROWANIA NA BADANIA LEKARSKIE wydaje komisja rekrutacyjna w szkole lub  wysyła skan skierowania w odpowiedzi na prośbę o skierowanie drogą mailową (rekrutacja@szkola-zawod-sukces.pl) . 

Badania-informacja.pdf

 

FILM OPISUJĄCY NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020 / 2021  Wypełnianie wniosku od 28 minuty.

Nabór za pomocą systemu elektronicznego pod adresem : www.naborpp.oswiatawradomiu.pl

 

 

 

 

Więcej informacji

Copyright © 2022
Skip to content