ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI i USŁUG w RADOMIU

Logo

Rekrutacja do szkoły 2022 – złożenie dokumentów

Przypominamy wszystkim kandydatom, że w dniach od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022r. należy złożyć –  dokumenty do szkoły pierwszego wyboru.

 

W okresie od 24 czerwca do 13 lipca kandydat powinien:

  1. Zalogować się portalu wspomagającego proces rekrutacji: https://radom.edu.com.pl/kandydat/app/login.html w którym należy wpisać swoje osiągnięcia tj. wpisać swoje oceny i dane znajdujące się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki z egzaminu ósmoklasisty.
  2. Dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopia lub oryginał). Warto poczekać na otrzymanie ze szkoły podstawowej zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty które ma być wydane 8 lipca 2022r.
  3. Dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopia lub oryginał).
  4. Dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych z przychodni medycyny pracy(jeśli kandydat już posiada. Zaświadczenie można dostarczyć do 27 lipca 2022r. Jeśli kandydat nie otrzymał skierowania na badania, to należy zgłosić się do rekrutacji.)

 

W okresie od 24 czerwca do 13 lipca kandydat dodatkowo może:

  1. Zgłosić nową kandydaturę w systemie rekrutacji poprzez zalogowanie się do portalu wspomagającego proces rekrutacji: https://radom.edu.com.pl/kandydat/app/login.html i postępować tak jak we wcześniejszym etapie, dokładniejszy opis złożenia nowego wniosku.
  2. Dokonać zmiany w złożonym wniosku. W przypadku chęci zmiany zaakceptowanego wniosku należy zgłosić się do szkoły pierwszego wyboru wraz z rodzicem/opiekunem prawnym w celu odblokowania wniosku do edycji.
  3. Kolejny etap to Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia – 20.07.2022r.

 

Copyright © 2024
Skip to content