ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI i USŁUG w RADOMIU

Logo

Rekrutacja 2020 / 2021

Zasady Rekrutacji  2020 / 2021

Oferta Kształcenia

Zobacz naszą szkołę !!! 

Zapraszamy na spacer po szkole !

W roku szkolnym 2020 / 2021 zapraszamy do kształcenia w następujących zawodach:

Technikum 5 – letnie
po Szkole Podstawowej
 • Technik usług fryzjerskich z innowacją pedagogiczną specjalność usługi kosmetyczne
 • Technik analityk z innowacją analiza kosmetyków i środków gospodarczych
 • Technik fotografii i multimediów
 • Technik reklamy
 • Technik przemysłu mody
 • Technik technologii wyrobów skórzanych
Branżowa Szkoła I-go Stopnia  – 3-letnia po Szkole Podstawowej
 • Fryzjer
 • Kaletnik
 • Krawiec
 • Fotograf
Zasady rekrutacji dla kandydata 
po Szkole Podstawowej

Sposób złożenia podania do szkoły:

 1. Nabór do szkoły jest przeprowadzony drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu: www.naborpp.oswiatawradomiu.pl w którym należy dokonać rejestracji kandydata i wybrać szkołę.
 2. Po wydrukowaniu formularza ze strony należy go podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru, (dopuszcza się wysłanie podpisanego podania drogą elektroniczną na adres rekrutacja@szkola-zawod-sukces.pl  ).
 3. Po zakwalifikowaniu się do szkoły by dopełnić formalności należy dostarczyć:

a) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie. Skierowanie na bezpłatne badania do lekarza medycyny pracy wydaje komicja rekrutacyjna. Badania – informacja.pdf

b) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wynik sprawdzianu ósmoklasisty.

c) Trzy podpisane fotografie.

 

Terminy rekrutacji

 1. Harmonogram rekrutacji
 2. Więcej informacji na temat rekrutacji

 

 

Nabór do bursy szkolnej.

Kandydaci którzy zostaną zakwalifikowani do naszej szkoły mogą ubiegać się o miejsca w Bursie Szkolnej. Nabór do Bursy Szkolnej również przeprowadzany jest w postaci elektronicznego naboru za pośrednictwem strony naborp-kandydat.vulcan.net/radombursy/. Jest to osobna rekrutacja, niezależna od naboru do szkoły. 

Uwaga: Przyjęcie kandydata do szkoły nie jest równoznaczne z przypisaniem miejsca w Bursie. W celu ubiegania się o miejsce w Bursie Szkolnej należy przejść proces rekrutacji elektronicznej.

Copyright © 2024
Skip to content