ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI i USŁUG w RADOMIU

Logo

Rekrutacja 2021-2022

Zasady Rekrutacji  2021 / 2022

Oferta Kształcenia

Zobacz naszą szkołę !!! 

Zapraszamy na spacer po szkole !

W roku szkolnym 2021 / 2022 zapraszamy do kształcenia w następujących zawodach:

 

 

Technikum 5 – letnie po Szkole Podstawowej

 • Technik usług fryzjerskich z innowacją pedagogiczną specjalność usługi kosmetyczne
 • Technik analityk z innowacją analiza kosmetyków i środków gospodarczych
 • Technik fotografii i multimediów
 • Technik reklamy
 • Technik przemysłu mody
 • Technik technologii wyrobów skórzanych

 

Branżowa Szkoła I-go Stopnia  – 3-letnia po Szkole Podstawowej

 • Fryzjer
 • Kaletnik
 • Krawiec
 • Fotograf

 

To też warto znać :

 

Sposób złożenia podania do szkoły:

 1. Nabór do szkoły jest przeprowadzony drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu: www.naborpp.oswiatawradomiu.pl/kandydat/app w którym należy dokonać rejestracji kandydata i wybrać szkołę.
 2. Po wydrukowaniu formularza ze strony należy go podpisać i złożyć w szkole do urny przy wejściu do szkoły.
 3. Po zakwalifikowaniu się do szkoły by dopełnić formalności należy dostarczyć:

a) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie. Skierowanie na bezpłatne badania do lekarza medycyny pracy wydaje komicja rekrutacyjna. 

b) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wynik sprawdzianu ósmoklasisty.

c) Trzy podpisane fotografie.

d) Po przyjęciu do szkoły uczniowie klas Technik usług fryzjerskich i klas Fryzjerskich powinny wykonać badania sanitarno-epidemiologiczne na nosicielstwo i dostarczyć do szkoły kopię wyniku na początku roku szkolnego wychowawcy klasy.

 

 

Terminy rekrutacji

 1. Harmonogram rekrutacji
 2. Więcej informacji na temat rekrutacji
 3. Przewodnik dla rodziców

 

 

Nabór do bursy szkolnej.

Kandydaci którzy zostaną zakwalifikowani do naszej szkoły mogą ubiegać się o miejsca w Bursie Szkolnej. Nabór do Bursy Szkolnej również przeprowadzany jest w postaci elektronicznego naboru za pośrednictwem strony naborp-kandydat.vulcan.net/radombursy/. Jest to osobna rekrutacja, niezależna od naboru do szkoły. 

Uwaga: Przyjęcie kandydata do szkoły nie jest równoznaczne z przypisaniem miejsca w Bursie. W celu ubiegania się o miejsce w Bursie Szkolnej należy przejść proces rekrutacji elektronicznej.

Copyright © 2023
Skip to content